O firmie Robo-Tech

Przeciski Przewierty Wbijanie rur stalowych

Firma Robo-Tech istnieje na rynku od 2009 roku.

 

Sprawnie i profesjonalnie działamy w zakresie technik bez wykopowych, wykonujemy przewierty pod drogami, ulicami i innymi przeszkodami inżynierskimi urządzeniami typu TRACO-TECHNIK. Proponujemy państwu nowoczesną technologię pneumatycznej techniki udarowej, wykonywania przepustów rurami z tworzyw sztucznych i rurami stalowymi dla potrzeb wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji i energetyki. Świadczymy również usługi minikoparką.

 

Jako firma usługowa działająca od wielu lat na obszarze budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego oferujemy Państwu bezwykopową instalację rurociągów podziemnych pod przeszkodami terenowymi takimi jak np. drogi, nasypy, torowiska tramwajowe i kolejowe, wjazdy, tereny zurbanizowane, tereny zielone, których nawierzchnia nie może lub nie powinna być naruszona.

 

Wykonywane przez nas przeciski i przewierty sterowane z teleoptycznym układem sterowania umożliwiają precyzyjne przejścia pod przeszkodami terenowymi z zachowaniem żądanego kierunku i spadku wykonywanego otworu z bardzo dużą dokładnością.

FUH ROBO-TECH
Aneta Kruszyńska
Jarchlino 3
72-200 Nowogard
tel. +48 723 974 692
tel. +48 502 351 962
e-mail: kruszynski@robo-tech.com.pl
e-mail: grzegorzkruszynski@interia.pl
www: www.robo-tech.com.pl
Usługi koparką

przyłącza wodno-kanalizacyjne

przydomowe oczyszczalnie ścieków

Copyright 2017 Robo-tech przeciski